XBOX Surface 規格流出

之前謠傳的微軟 Xbox Surface 7吋平板電腦規格流出

 

XBOX Surface 規格

7吋 1280 x 720 LCD

IBM POWER7 SCMs, 3.1GHz, 256KB L2, 2.6MB L3, 16MB PSRAM

5GB DDR3 800MHz RAM

AMD 28nm GPU, 825MHz, 1.2GB GDDR5

250GB SCSI 1萬轉 2.5吋 硬碟

4個 USB 3.0 埠

 

 

 

Xbox Surface 規格流出  

 

參考資料:

http://news.mydrivers.com/1/246/246257.htm

文章標籤

全站熱搜

jon6773 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()